assets

Bilder

Det finns upp till 5 bildrutor för varje program, varje bildruta finns i 11 varianter.
[1-5]_hd.jpg 1280x720
[1-5]_xl.jpg 960x540
[1-5]_l.jpg 640x360
[1-5]_ml.jpg 480x270
[1-5].jpg 320x180
[1-5]_sm.jpg 240x135
[1-5]_s.jpg 160x90
[1-5]_t.jpg 128x72
[1-5]_u.jpg 64x36
[1-5]_sql.jpg 360x360
[1-5]_sq.jpg 75x75

Headers

Bildservern sätter headern x-ur-http-status på alla bilder. Möjliga värden är 200 och 404 (bild saknas).

Exempel

HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 05 Jan 2010 10:04:10 GMT
Server: Apache/2.2.3 (Red Hat)
x-ur-http-status: 404
Last-Modified: Wed, 30 Dec 2009 14:54:43 GMT
ETag: "840-47bf3519792c0"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 2112
Cache-Control: max-age=2592000
Expires: Thu, 04 Feb 2010 10:04:10 GMT
Content-Type: image/jpeg